Organisatie praktische verkeersexamens

Al sinds 2006 levert Astrid van der Windt, eigenaar van Windtkracht Verkeerseducatie een actieve bijdrage aan de organisatie van het VVN praktisch Verkeersexamen. In eerste instantie alleen in Heerde en Wapenveld, later ook in de gemeente Hattem en Apeldoorn.

De werkzaamheden bestaan onder meer uit het onderhouden van contacten met de scholen. Het maken van een goede route en het afstemmen hiervan met de gemeente. Voor de uitvoering op de dag zelf worden ouders en andere vrijwilligers gezocht die langs de route of bij de start willen staan om fietsen te keuren of leerlingen te beoordelen. Op de dag zelf vervult zij een actieve rol zodat de leerlingen kunnen laten zien dat ze zich veilig in het verkeer kunnen bewegen.

Het belangrijkste doel van het verkeersexamens is dat ouders en kinderen bewust in het verkeer gaan oefenen en daarmee de nodige praktijkervaring opdoen. Deze ervaring is, samen met een goede kennis van de verkeersregels, belangrijk om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen.