Gastlessen verkeerseducatie

Windtkracht verkeerseducatie verzorgt verschillende gastlessen en voorlichtingen op het gebied van verkeerseducatie. Daar waar gewenst wordt niet alleen de uitvoering van de gastlessen verzorgd, maar is ook volledige projectcoördinatie, planning en organisatie mogelijk.

Gastlessen richten zich op verschillende aspecten die met verkeersveiligheid te maken hebben, dit betreft het overbrengen van:

  • Theoretische verkeerskennis
  • Praktische verkeerskennis
  • Inzicht en beïnvloeding van het eigen gedrag in het verkeer
  • Praktische verkeersvaardigheden

Gastlessen kennen een vaste opbouw en tijdens de gastlessen wordt gebruik gemaakt van verschillende werkvormen die diverse leerstrategieën bedienen. Niet iedereen verwerkt informatie immers op dezelfde manier. Tijdens een gastles is er altijd aandacht voor:

  • Introductie – vaststellen basiskennis
  • Inhoudelijke kennisoverdracht
  • Koppeling naar de praktijk
  • Verwerking
  • Evaluatie

Bij grote opdrachten vindt samenwerking plaats met meerdere gastdocenten en voorlichters. De coördinatie ligt desgewenst bij Windtkracht Verkeerseducatie.