Basisprogramma

Jongleren in het verkeer

Heeft u nog niet eerder gewerkt met Jongleren in het verkeer? Dan kunt u uw school aanmelden voor het basisprogramma Jongleren in het verkeer.  Dit programma is bestemd voor peuteropvanglocaties, kinderdagverblijven en kleutergroepen en bestaat uit de volgende onderdelen:

Instructie leerkrachten en pedagogisch medewerkers

De pedagogisch medewerkers/onderwijzers krijgen een instructie. Zo weten zij goed hoe zij het project moeten aanpakken. Lessuggesties en leerdoelen zijn gebundeld in een praktische handleiding waaruit pedagogisch medewerkers en onderwijzers ideeën kunnen putten. Daarnaast krijgen zij toegang tot online-materialen en ontvangen zij een themakist. Het spelenderwijs leren staat hierbij centraal.

Themakist

Een belangrijk middel binnen het project is de themakist. Deze is gevuld met aantrekkelijk verkeersmateriaal. Hiermee kan je o.a. knutselwerkjes maken, voorlezen, zingen, rollenspel spelen of met autootjes rijden over een houten parcours. Er zit zelfs een verkeerslicht bij! Na de instructie is de themakist eigendom van de deelnemende locatie. Zo kan het thema eenvoudig terugkeren in het jaarlijks of tweejaarlijkse programma. Ook kan er vaak een link gelegd worden met andere thema’s.

Ouderbijeenkomst

Het project wordt afgesloten met een ouderbijeenkomst. Tijdens deze interactieve  bijeenkomst krijgen ouders informatie over de verschillende ontwikkelingsfasen van hun kind en leren ze hoe ze hun kind veilig laten deelnemen aan het verkeer. Er worden filmpjes getoond en tips gegeven. Het doel is de bewustwording van ouders te vergroten van het belang van oefenen in de praktijk. Kinderen leren vooral door te doen, al op zeer jonge leeftijd nemen zij, wat zij in het verkeer zien in zich op. De zintuigen en hersenen ontwikkelen zich door te oefenen. Ook is er veel aandacht voor de invloed van het goede voorbeeld. Wat kinderen hun ouders zien doen, dat doen ze na.

Locaties die het project al eerder hebben uitgevoerd kunnen in sommige provincies, de ouderbijeenkomst los aanvragen bij herhaling van het project.