Jongleren in het verkeer

Verkeer voor jonge kinderen en hun ouders.

Jongleren in het verkeer is een educatief programma voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 6 jaar én hun (professionele) opvoeders.

logo jongleren in het verkeer

Baby’s, peuters en kleuters pikken ongemerkt al veel op over verkeersregels en -gedrag. Het is belangrijk om dit al vroeg te stimuleren. Bij Jongleren in het verkeer krijgen pedagogisch medewerkers en leerkrachten handvatten en materialen om het thema verkeer in de groep vorm te geven. Daarnaast is er veel aandacht voor ouderbetrokkenheid en hoe ouders te stimuleren actief met hun kind(eren) in het verkeer te oefenen.

Jongleren in het verkeer is ontwikkeld door de Regionale Organen Verkeersveiligheid (ROV’s) in Utrecht en Limburg en wordt door Windtkracht Verkeerseducatie zelfstandig uitgevoerd in de Provincies Overijssel en Flevoland. In andere provincies speelt Windtkracht verkeerseducatie een actieve rol in de uitvoering van trainingen en ouderbijeenkomsten.