Inspiratiebijeenkomst fiets

Kinderen leren steeds later goed fietsen omdat zij vaak met de auto naar school worden gebracht. Zij doen daardoor onvoldoende ervaring op in het verkeer. Daar komt bij dat de chaos rond school met het autoverkeer toeneemt. Jongleren in het verkeer zet zich in om leerkrachten en ouders te enthousiasmeren om actief aan de slag te gaan met fietsvaardigheid.

Interactieve training

Voor scholen, peuteropvanglocaties en kinderdagverblijven die het project Jongleren in het verkeer al eens hebben uitgevoerd, is er mogelijkheid deel te nemen aan de Inspiratiebijeenkomst fiets. In deze interactieve training gaat u samen met vakgenoten aan de slag met het thema leren fietsen en krijgt u handvatten om een leerzaam en aantrekkelijk programma rondom dit thema te vullen . Hierbij is speciale aandacht voor de volgende ontwikkelingsgebieden

  • Motorische ontwikkeling
  • Taal ontwikkeling
  • Reken ontwikkeling
  • Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • Ouderbetrokkenheid

Deze ontwikkelingsgebieden sluiten aan op de leerdoelen van de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE)

Materialen

Na afloop van de training ontvangt u een link naar lesmaterialen en een materialenset welke u, samen met de verkeerskist Jongleren in het verkeer, kunt inzetten bij de verkeerslessen.  Een Puky loopfiets een fietshelm en de nieuwe handleiding Jongleren in het verkeer, maken gegarandeerd deel uit van de materialenset. De overige materialen op de afbeelding geven een indicatie. Deze kunnen enigszins afwijken.

fietsinspiratie jongleren in het verkeer